My-Webcoins

Lebanon

2 Piastres Lebanon
2 Piastres Lebanon
2 Piastres
1924
2 Piastres
2 Piastres
2 Piastres
1925
5 Piastres
5 Piastres
5 Piastres
1924
5 Piastres
5 Piastres
5 Piastres
1925 - 1940
25 Piastres
25 Piastres
25 Piastres
1929 - 1936
50 Piastres
50 Piastres
50 Piastres
1929 - 1936
½ Piastre
½ Piastre
½ Piastre
1934 - 1936
1 Piastre
1 Piastre
1 Piastre
1925 - 1936
½ Piastre Lebanon
½ Piastre Lebanon
½ Piastre
1941
½ Piastre
½ Piastre
½ Piastre
1942 - 1945
1 Piastre
1 Piastre
1 Piastre
1940
1 Piastre
1 Piastre
1 Piastre
1942 - 1945
2,5 Piastres
2,5 Piastres
2,5 Piastres
1940
2,5 Piastres
2,5 Piastres
2,5 Piastres
1942 - 1945
1 Piastre Lebanon
1 Piastre Lebanon
1 Piastre
1955
2,5 Piastres
2,5 Piastres
2,5 Piastres
1955
5 Piastres
5 Piastres
5 Piastres
1952
5 Piastres
5 Piastres
5 Piastres
1954
5 Piastres
5 Piastres
5 Piastres
1955 - 1961
10 Piastres
10 Piastres
10 Piastres
1955
10 Piastres
10 Piastres
10 Piastres
1961
25 Piastres
25 Piastres
25 Piastres
1952
50 Piastres
50 Piastres
50 Piastres
1952
5 Piastres Lebanon
5 Piastres Lebanon
5 Piastres
1968 - 1980
10 Piastres
10 Piastres
10 Piastres
1968 - 1980
25 Piastres
25 Piastres
25 Piastres
1968 - 1980
50 Piastres
50 Piastres
50 Piastres
1968 - 1980
1 Livre
1 Livre
1 Livre
1968 - 1971
1 Livre
1 Livre
1 Livre
1975 - 1981
25 Livres Lebanon
25 Livres Lebanon
25 Livres
2002 - ...
50 Livres
50 Livres
50 Livres
1996 - ...
50 Livres
50 Livres
50 Livres
2006
100 Livres
100 Livres
100 Livres
1995 - 2000
250 Livres
250 Livres
250 Livres
1995 - ...
500 Livres
500 Livres
500 Livres
1995 - ...