My-Webcoins

Lebanon

2 Piastres Lebanon
2 Piastres Lebanon
2 Piastres
1924
2 Piastres
2 Piastres
2 Piastres
1925
5 Piastres
5 Piastres
5 Piastres
1924
5 Piastres
5 Piastres
5 Piastres
1925 - 1940
25 Piastres
25 Piastres
25 Piastres
1929 - 1936
50 Piastres
50 Piastres
50 Piastres
1929 - 1936
½ Piastre
½ Piastre
½ Piastre
1934 - 1936
1 Piastre
1 Piastre
1 Piastre
1925 - 1936
½ Piastre Lebanon
½ Piastre Lebanon
½ Piastre
1941
½ Piastre
½ Piastre
½ Piastre
1942 - 1945
1 Piastre
1 Piastre
1 Piastre
1940
1 Piastre
1 Piastre
1 Piastre
1942 - 1945
2,5 Piastres
2,5 Piastres
2,5 Piastres
1940
2,5 Piastres
2,5 Piastres
2,5 Piastres
1942 - 1945
1 Piastre Lebanon
1 Piastre Lebanon
1 Piastre
1955
2,5 Piastres
2,5 Piastres
2,5 Piastres
1955
5 Piastres
5 Piastres
5 Piastres
1952
5 Piastres
5 Piastres
5 Piastres
1954
5 Piastres
5 Piastres
5 Piastres
1955 - 1961
10 Piastres
10 Piastres
10 Piastres
1955
10 Piastres
10 Piastres
10 Piastres
1961
25 Piastres
25 Piastres
25 Piastres
1952
50 Piastres
50 Piastres
50 Piastres
1952
5 Piastres Lebanon
5 Piastres Lebanon
5 Piastres
1968 - 1980
10 Piastres
10 Piastres
10 Piastres
1968 - 1980
25 Piastres
25 Piastres
25 Piastres
1968 - 1980
50 Piastres
50 Piastres
50 Piastres
1968 - 1980
1 Livre
1 Livre
1 Livre
1968 - 1971
1 Livre
1 Livre
1 Livre
1975 - 1981
25 Livres Lebanon
25 Livres Lebanon
25 Livres
2002
50 Livres
50 Livres
50 Livres
1996
50 Livres
50 Livres
50 Livres
2006
100 Livres
100 Livres
100 Livres
1995 - 2000
250 Livres
250 Livres
250 Livres
1995
500 Livres
500 Livres
500 Livres
1995